Przetwarzanie i analiza danych OLAP

Analiza i przetwarzanie danych w przedsiębiorstwie Prawidłowe zarządzanie przedsiębiorstwem to skomplikowany proces podejmowania właściwych decyzji, od których zależy kondycja firmy. Bardzo pomocnym narzędziem jest dynamiczna i wielowymiarowa analiza danych w technologii OLAP. Jest to narzędzie umożliwiające elastyczną (z możliwością zmiany warunków) analizę z automatyzacją procesów przetwarzania, która regularnie rozwija się od 1993 roku. Funkcje analizy danych w systemie OLAP: - elastyczne w...
Read More

Zarządzanie sieciami

W celu zrozumienia jak ważne jest zarządzanie i kontrola sieci należy najpierw zapoznać się z ogólnymi zasadami działania sieci w firmach i smart domach. Zarządzaniem sieciami można określić monitorowanie sieci przy użyciu analizatora protokołów sieciowych, lub jako zbieranie danych o urządzeniach rozproszonych w firmie, a w ostatnim czasie i w domu. Istnieje też inna definicja zarządzania sieciami, która mówi, że są to wysokowydajne stacje robocze, które wyświetlają na monitorach zmiany w topo...
Read More

Pogotowie informatyczne 24 h

Pogotowie informatyczne jest usługą, która bardzo często jest niedoceniana przez właścicieli dużych, średnich i małych firm. Większość osób uważa, że jeśli zostało zainstalowane niezbędne oprogramowane, sieci komputerowe są zintegrowane, a program antywirusowy zainstalowany informatyczna strona firmy jest zabezpieczona. Oczywiście taki tok myślenia jest błędny, ponieważ wciąż powstają nowe wirusy, które atakują nawet systemy informatyczne administracji rządowej, wojska czy lotnisk. Ponadto kompu...
Read More

Dedykowane oprogramowanie dla placówek medycznych

dedykowane opragramowanie dla służby zdrowia
Nasza firma zajmuje się tworzeniem specjalistycznych rozwiązań informatycznych dla gabinetów medycznych, prywatnych przychodni i klinik, gabinetów stomatologicznych. Dedykowane oprogramowanie dla placówek medycznych umożliwia: - wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań z zakresu komunikacji z pacjentami - zabezpieczenie sieci komputerowych przed dostępem osób nieuprawnionych do danych pacjenta, a także utratą baz danych - zdalną administrację ( po zalogowaniu) - prowadzenie zdalnej kartoteki,...
Read More