Przetwarzanie i analiza danych OLAP

Analiza i przetwarzanie danych w przedsiębiorstwie Prawidłowe zarządzanie przedsiębiorstwem to skomplikowany proces podejmowania właściwych decyzji, od których zależy kondycja firmy. Bardzo pomocnym narzędziem jest dynamiczna i wielowymiarowa analiza danych w technologii OLAP. Jest to narzędzie umożliwiające elastyczną (z możliwością zmiany warunków) analizę z automatyzacją procesów przetwarzania, która regularnie rozwija się od 1993 roku. Funkcje analizy danych w systemie OLAP: - elastyczne w...
Read More