Systemy zabezpieczenia informacji i danych w firmie

Wdrażanie i kontrola Informacja jest podstawą funkcjonowania  w każdej firmy, dzięki zdobytym i zgromadzonym informacjom właściciele firm podejmują szereg decyzji, które mają wpływ na późniejsze działania i kondycję firmy. W dużych przedsiębiorstwach handlowych pozyskanie informacji na temat nowych rynku zbyty, strategii działania konkurencji itp. jest bardzo często kluczem do sukcesu. Aby czas poświęcony na zdobycie i opracowanie informacji, danych, zestawień i kalkulacji finansowych nie posze...
Read More

Zarządzanie sieciami

W celu zrozumienia jak ważne jest zarządzanie i kontrola sieci należy najpierw zapoznać się z ogólnymi zasadami działania sieci w firmach i smart domach. Zarządzaniem sieciami można określić monitorowanie sieci przy użyciu analizatora protokołów sieciowych, lub jako zbieranie danych o urządzeniach rozproszonych w firmie, a w ostatnim czasie i w domu. Istnieje też inna definicja zarządzania sieciami, która mówi, że są to wysokowydajne stacje robocze, które wyświetlają na monitorach zmiany w topo...
Read More