Przetwarzanie i analiza danych OLAP

analiza_danychAnaliza i przetwarzanie danych w przedsiębiorstwie Prawidłowe zarządzanie przedsiębiorstwem to skomplikowany proces podejmowania właściwych decyzji, od których zależy kondycja firmy. Bardzo pomocnym narzędziem jest dynamiczna i wielowymiarowa analiza danych w technologii OLAP. Jest to narzędzie umożliwiające elastyczną (z możliwością zmiany warunków) analizę z automatyzacją procesów przetwarzania, która regularnie rozwija się od 1993 roku.
Funkcje analizy danych w systemie OLAP:
elastyczne wyniki i dynamiczna analiza, z możliwością zmiany da-hoc, co jest możliwe dzięki wielowymiarowemu modelowi danych,
– zbiór wszystkich danych przedsiębiorstwa w jednej bazie danych (centralizacja danych);
– wysoka efektywność i duża przejrzystość wielowymiarowego systemu danych;
– jednoczesny dostęp do bazy danych dla wielu użytkowników;
– automatyczne przetwarzanie danych (generator raportów, tabele przestawne);
– możliwość tworzenie symulacji, rozkładów danych przy uwzględnieniu różnych danych np. planowanie budżetowania, symulacje budżetów itp.
W skład systemu przetwarzania danych OLAP wchodzą następujące procesy:
– oczyszczanie danych;
– ekstrakcja danych źródłowych;
– dopasowanie danych;
– magazynowanie danych w bazie OLAP;
– wielowymiarowa agregacja;
– odczyt i zapis danych przez użytkownika docelowego ( przedsiębiorstwo).
Zastosowanie systemów OLAP w przedsiębiorstwach daje możliwość gromadzenia i opracowywania czyli grupowania, syntezy oraz analizy prezentowanych danych, dotyczących zjawisk gospodarczych, które miały miejsce w przeszłości oraz tych, które nastąpią w przyszłości a system OLAP ma zapewnić pomoc w podjęciu prawidłowej decyzji, która wywoła te zjawiska (wspomaganie w kierowaniu przedsiębiorstwem).

Czy korzystanie z profesjonalnych technologii zarządzania bazami danych jest dobrym rozwiązaniem dla firm? W czasach gdy przepływ informacji jest podstawą funkcjonowania każdej firmy bardzo ważne są rozwiązania umożliwiające w prosty a jednocześnie rozbudowany i elastyczny sposób gromadzić i przetwarzać dane w celu ich późniejszego wykorzystania do tworzenia analiz i symulacji finansowych.
Jak widać sprawne podjęcie trafnej decyzji w dużych i dynamicznych firmach jest złożonym procesem, w którym najlepiej jeśli wpieramy się profesjonalnymi systemami baz danych. Dzięki takiemu rozwiązaniu zarządzanie przedsiębiorstwem jest oparte o zbiór szczegółowych danych i profesjonalnie opracowane analizy i symulacje.
Jeśli nie stać państwa na błędne decyzje podejmowane jedynie na podstawie intuicji wdrożenie technologii OLAP jest idealnym rozwiązaniem.