Zarządzanie sieciami

zarżądzanie_sieciamiW celu zrozumienia jak ważne jest zarządzanie i kontrola sieci należy najpierw zapoznać się z ogólnymi zasadami działania sieci w firmach i smart domach.
Zarządzaniem sieciami można określić monitorowanie sieci przy użyciu analizatora protokołów sieciowych, lub jako zbieranie danych o urządzeniach rozproszonych w firmie, a w ostatnim czasie i w domu. Istnieje też inna definicja zarządzania sieciami, która mówi, że są to wysokowydajne stacje robocze, które wyświetlają na monitorach zmiany w topologii i ruchu pakietów danej sieci.
Tłumacząc tą definicję zarządzanie sieciami to angażowanie do wspólnej pracy wielu różnych urządzeń, narzędzi i aplikacji, które są wykorzystywane do monitorowania i utrzymywania sieci tak by praca w firmie przebiegała bez zarzutu, a więc została zachowana komunikacja i łączność pomiędzy różnymi współpracującymi ze sobą urządzeniami.
Większość systemów zarządzania ma podobną budowę składającą się z:
– systemów komputerowych;
– komputerów PC;
– komputerów NC;
– urządzeń sieciowych.
Sieci nadzoruje urządzenie przystosowane do wysyłania alarmów w sytuacji gdy wystąpią jakieś nieprawidłowości, które są przyjmowane i rejestrowane przez program zarządzający, którego zadaniem jest:
– powiadomienie operatora o zaistniałych nieprawidłowościach;
– zamknięcie systemu;
– automatyczna naprawa systemu.
Program, który zarządza najczęściej nazywamy menadżerem, do jego dodatkowych zadań należy kontrola stacji sieciowych i sprawdzanie ich zawartości. W zależności od programu i jego ustawień taka kontrola może następować automatycznie, lub być inicjowana przez firmę zarządzającą sieciami. W jakim celu konieczna jest regularna kontrola sieci? Sieci jak każde inne rozwiązania, które łączą wiele technologii wymagają regularnej kontroli i modernizacji po to by utrzymać:
– odpowiednie parametry;
– wydajność na poziomie umożliwiającym swobodną współpracę urządzeń;
– przepustowość sieciową;
– szybki czas odpowiedzi;
– gromadzenie odpowiednich danych;
– sprawną i prawidłową analizę danych;
– alarmowanie w odpowiednich sytuacjach (utrzymanie zadanego progu wartości dla zmiennych).
Regularne zarządzenie i konfiguracja sieci ma również ogromne znaczenie, ponieważ tylko monitorowanie systemowych informacji, które konfigurują pracę urządzeń i programów zapewnia sprawne funkcjonowanie sieci. W naszej ofercie znajduje się również zarządzenie sprawozdawczością, czyli utrzymywanie i kontrola pomiaru przez użytkownika wszystkich dostępnych paramentów. Zajmujemy się bezpieczeństwem i zarządzamy uszkodzeniami sieci.
Wiele osób uważa, że sama konfiguracja sieci w firmie czy domu kończy współpracę z firmą, która zajmuje się sieciami. Oczywiście jest to błąd, ponieważ sieć wymaga ciągłej profesjonalne kontroli, zarządzania i modernizacji.