Systemy zabezpieczenia informacji i danych w firmie

Wdrażanie i kontrola Informacja jest podstawą funkcjonowania  w każdej firmy, dzięki zdobytym i zgromadzonym informacjom właściciele firm podejmują szereg decyzji, które mają wpływ na późniejsze działania i kondycję firmy. W dużych przedsiębiorstwach handlowych pozyskanie informacji na temat nowych rynku zbyty, strategii działania konkurencji itp. jest bardzo często kluczem do sukcesu. Aby czas poświęcony na zdobycie i opracowanie informacji, danych, zestawień i kalkulacji finansowych nie posze...
Read More

Przetwarzanie i analiza danych OLAP

Analiza i przetwarzanie danych w przedsiębiorstwie Prawidłowe zarządzanie przedsiębiorstwem to skomplikowany proces podejmowania właściwych decyzji, od których zależy kondycja firmy. Bardzo pomocnym narzędziem jest dynamiczna i wielowymiarowa analiza danych w technologii OLAP. Jest to narzędzie umożliwiające elastyczną (z możliwością zmiany warunków) analizę z automatyzacją procesów przetwarzania, która regularnie rozwija się od 1993 roku. Funkcje analizy danych w systemie OLAP: - elastyczne w...
Read More