Systemy zabezpieczenia informacji i danych w firmie

Internet security concept Wdrażanie i kontrola Informacja jest podstawą funkcjonowania  w każdej firmy, dzięki zdobytym i zgromadzonym informacjom właściciele firm podejmują szereg decyzji, które mają wpływ na późniejsze działania i kondycję firmy. W dużych przedsiębiorstwach handlowych pozyskanie informacji na temat nowych rynku zbyty, strategii działania konkurencji itp. jest bardzo często kluczem do sukcesu. Aby czas poświęcony na zdobycie i opracowanie informacji, danych, zestawień i kalkulacji finansowych nie poszedł na marne należy zadbać o odpowiedni system zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie.
Firma SDM wdraża i stosuje nowatorskie zabezpieczenia przed utratą informacji zgromadzonych w firmach.
Naszą pracę nad zabezpieczeniem danych w firmie klienta rozpoczynamy od analizy aktualnego stanu zabezpieczeń, a także od dokonania analizy ryzyka i podatności na ewentualne zagrożenia. Wówczas przedstawiamy klientowi działania, które należy podjąć w trybie priorytetowym i te które można wdrażać systematycznie wraz z rozwojem firmy. Proponujemy również rozwiązania dotyczące organizacji, polityki, dostępu do danych i informacji w przedsiębiorstwie.
Nasze prace składają się z kilku etapów rozpoczynających się od przygotowania:
– niezbędnej dokumentacji;
– infrastruktury technicznej;
– odpowiedniego systemu informatycznego.
Kolejnym krokiem jest :
– szkolenie pracowników;
– testowanie wdrożonego oprogramowania;
– testowanie działania i funkcjonalności wdrożonych systemów;
– właściwe wdrożenie systemu.
Dla naszych klientów zawsze staramy się znaleźć najlepsze rozwiązania, które w jak największym stopniu będą spełniały oczekiwania firmy, jeśli wśród gotowych programów nie ma takiego, który spełnia wszystkie wymagane kryteria i dostosowanego do specyfiki prowadzonej działalności na zamówienie klienta piszemy program, który jest przystosowany w maksymalnym stopniu dla danej firmy. Firmy rozpoczynające współpracę z nami zawsze mogą liczyć na naszą pomoc w zakresie regularnej kontroli wdrożonych systemów i programów, kontrolę i konserwację sprzętu jak również aktualizację wdrożonych rozwiązań jeżeli zachodzi taka potrzeba.
Ponadto w naszej ofercie znajdują się dwa pakiety dla stałych klientów, które zostały opracowane w taki sposób, by firma kupowała jedynie te usługi, których rzeczywiście potrzebuje.