Informatyczne Systemy Zarządzania.

Informatyczne Systemy Zarządzania (MIS, DSS, ES i wiele innych) są już w użytku od wielu lat. W dzisiejszych czasach wręcz trudno sobie wyobrazić aby przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników funkcjonowało bez wspomagania przez System Informatyczny. A jak to było wcześniej? Co kiedyś dawało przewagę jednego przedsiębiorstwa nad drugim? Były to zapewne umiejętności zarządcze poszczególnych ludzi. To była ta przewaga. Na rozmowie kwalifikacyjnej trzeba było się wykazać wysokimi umiejętnościami analitycznymi a nie umiejętnością obsługi Systemu Informatycznego. Wyróżniały się więc przedsiębiorstwa kierowane przez wyróżniających się specjalistów. Z biegiem czasu powstały różnej klasy systemy wspomagające zarządzanie.

Informatyczne Systemy Zarządzania

informatyczne systemy zarządzania

Informatyczne Systemy Zarządzania

Na początku bardzo drogie. Mimo, że kosztowały bardzo dużo a może właśnie dlatego, dawały nieocenione informacje. Informacje, których nie miała konkurencja! Przez pewien czas o sukcesach w przedsiębiorstwie decydowało posiadanie Systemu Wspomagania Zarządzania. Ci, którzy mieli takie systemy posiadali również informacje, które dawały przewagę nad konkurencją i/lub znacznie ją powiększały. Nie potrzebny już był drogi analityk biznesowy, ponieważ wszystkie informacje biznesowe w postaci gotowych raportów, wykresów, zestawień były przekazywane w prosty, przystępny dla większości sposób. Informatyczne Systemy zarządzania stały się bardzo pożądanym dobrem na rynku. Jeżeli powstał więc popyt na takie dobro, rynek odpowiedział również i podażą. Rozpoczęła się więc niemal masowa produkcja oprogramowania tego typu, która nasycała rynek. W odpowiedzi na spadek popytu zaczęły również spadać ceny Informatycznych Systemów Zarządzania, co spowodowało, że większość przedsiębiorstw już posiada taki system. W dzisiejszych czasach możemy przebierać w przeróżnych systemach, które niewiele się od siebie różnią i dają podobne informacje biznesowe swoim użytkownikom. Stała się dziwna rzecz. Wszyscy mają informacje, których wcześniej nie mieli i które dawały tak wielką przewagę. Są one bardzo szczegółowe, przedstawione na kolorowych, wielowymiarowych wykresach a mimo to, dynamika rozwoju przedsiębiorstw znacznie spada. Bo jak wszyscy wiedzą to samo, to tak jakby nikt nic nie wiedział. Znowu są potrzebni analitycy, znowu to ludzie się muszą głowić, znowu ktoś musi być bardziej łebski od pozostałych. Tak jakbyśmy zatoczyli koło. Oczywiście ci, którzy nie posiadają wspomnianych systemów będą mieli więcej kłopotów niż ci, którzy je posiadają ale z pewnością na dzień dzisiejszy nie można już postawić znaku równości pomiędzy Informatycznym Systemem Zarządzania a sukcesem przedsiębiorstwa. Kluczem do zdobywania dodatkowej wiedzy staje się tak, jak dawniej Eksploracja Danych, które zostały wcześniej zgromadzone w przedsiębiorstwie (niekoniecznie naszym), czasem również dobra księgowa.