Odzyskanie danych z komputera

Odzyskanie danych z komputera jest  procesem, który najczęściej wymaga ręki fachowca, w internecie jest pełno darmowych i płatnych programów, których twórcy zapewniają, że samodzielne odzyskanie danych jest możliwe, jednak w tym wypadku zalecamy ostrożność. Proces przywrócenia danych, które zostały zapisane na nośniku czy odtwarzaczu powinien być przeprowadzony przez fachowca, w przeciwnym razie możemy nie odzyskać zawartości swojego komputera, a wszelkie nieprofesjonalne działania mogą skutkować tym, że dane zostaną utracone na zawsze. Profesjonaliści są w stanie uzyskać dostęp do danych utraconych w wyniku pożaru, powozi, są to rzadkie przypadki wymagające specjalnie wyposażonych laboratoriów.

Dane mogą zostać utracone w wyniku uszkodzeń :
logicznych, polegających na awarii sprzętu, awarii źródła zasilania, uszkodzenia oprogramowania, ataku wirusów, lub w wyniku błędu ludzkiego;
fizycznych czyli awarii lub mechanicznego zniszczenia twardych dysków, głowic, silników, lub materiałów z których zostały wykonane itp. Odzyskanie danych utraconych w wyniku uszkodzeń fizycznych jest znacznie trudniejsze do wykonania, ale nie niemożliwe.

Mimo ciągłego rozwoju informatyki i wprowadzania najnowszych systemów nie ma takich rozwiązań, które w 100% zabezpieczają nośnik danych przed utratą zawartości, dlatego bardzo dobrym rozwiązaniem jest tworzenie kopii zapasowych. Na zwykłych komputerach PC dobrym najłatwiejszym sposobem zabezpieczenia zapisanych danych jest jednoczesne przechowywanie ich na dodatkowym nośniku np. płycie, karcie pamięci. Kolejna możliwość to podział dysku na partycje, który może zapobiec utracie dostępu do zapisanych treści wskutek omawianych wyżej błędów logicznych. Zawsze należy pamiętać, że najbardziej narażoną na atak wirusów jest partycja, na której zainstalowano system, dlatego na niej najbezpieczniej jest nic nie przechowywać.

Utrata danych W sytuacji utraty dostępu do danych nie należy stosować defragmentatora, ponieważ służy on do scalania i kompletowania danych porozrzucanych po dysku, takie działanie może doprowadzić do nieodwracalnych zmian i jest najczęściej popełnianym błędem w sytuacji wystąpienia braku dostępu do danych.

Awaria dysku – czyli zanim będzie za późno Zanim dojdzie do awarii dysku w większości przypadków można zaobserwować następujące objawy, których wykrycie powinno być sygnałem, że jak najszybciej należy zasięgnąć porady fachowca. Do najczęściej spotykanych sygnałów, że dysk nie działa prawidłowo należą:
– bardzo powolna praca dysku, którą można zaobserwować w trakcie zapisywania i odczytu plików;
– głośna praca dysku, której nie słyszeliśmy wcześniej;
– problemy z dostępem i odczytem danych.

W przypadku zaobserwowania tych symptomów w pierwszej kolejności należy utworzyć kopię zapasową, czyli zawartość dysku umieścić na innym nośniku danych, lub nawet zwykłych płytach CD czy DVD. Kolejnym krokiem powinna być konsultacja z firmą świadczącą usługi informatyczne z zakresu naprawy sprzętu komputerowego i odzyskiwania danych.