Inne

  • Ocena konfiguracji bezpieczeństwa systemów;
  • Ocena odporności na ataki;
  • Zabezpieczenie przed zniszczeniem danych;
  • Zabezpieczenie przed kradzieżą informacji handlowych lub przemysłowych;
  • Bezpieczeństwo informacji – świadomość, szkolenie;
  • Socjotechnika – obrona przed atakiem.