Informatyka i statystyka w przedsiębiorstwie

Statystyka jest nauką, której głównym celem są sposoby pozyskiwania, przetwarzania i prezentacji danych, zazwyczaj na temat działań masowych. Chodzi o to, że im więcej razy czynność się powtórzy w określonych warunkach, tym łatwiej wyciągnąć jest prawidłowe wnioski. Badaczowi niezbędny jest zestaw narzędzi i metod pomiarów, dzięki którym przeprowadzi dokładną analizę i będzie mógł przedstawić właściwe wnioski. W zasadzie już by na tym można było zakończyć ogólny opis statystyki ale w warunkach gospodarki rynkowej jest jeszcze jeden bardzo istotny czynnik – czas. Wnioski statystyczne mają nie tylko być prawidłowe ale, żeby można było na nich zarobić muszą być jak najszybciej. Najlepiej tak szybko, żeby inni ich jeszcze nie mieli. Z pomocą w tym zadaniu przychodzi informatyka. To właśnie dzięki informatyce mamy możliwość uzyskania wyników analizy w bardzo krótkim czasie. Na podstawie zebranych danych w naszych wewnętrznych systemach informatycznych możemy odpowiedzieć na szereg bardzo ciekawych pytań. Możemy na podstawie tych odpowiedzi przewidywać przyszłość w naszym biznesie. To dzięki statystyce zobaczymy trendy wzrostowe lub spadkowe.

Jak to działa?

Informatyka w przedsiębiorstwie.

Informatyka i statystyka

 

Kiedyś ktoś mi opowiedział historię ważenia byka bez przyrządów pomiarowych takich jak waga itp. Zastanawiałem się jak tego można dokonać. Otóż do ważenia byka zaproszono kilkanaście osób zajmujących się hodowlą byków, które zostały poproszone o zapisanie na kartkach ile według nich waży ten byk. Po zebraniu kartek, odrzucono z wyników te, które były rażąco różne od pozostałych. Z pozostałych wyciągnięto średnią arytmetyczną i podano ją do wiadomości uczestników. Następnie poproszono ich ponownie aby zapisali ile według nich waży byk. Po zapisaniu wagi powtórzono matematyczne obliczenia, jednocześnie zauważając, że odchyły w podanej wadze się zmniejszyły. Powyższą sekwencję powtarzano tak długo, jak długo odchyły podawanych wag się zmniejszały. Jak ponownie zaczęły się zwiększać, uznano że poprzedni wynik był najbardziej trafny. Oczywiście wyciągnięto z niego ponownie średnią arytmetyczną i przystąpiono do ważenia byka za pomocą wagi. Okazało się, że metodą statystyczną zważono byka z dokładnością do jednego kilograma.

 

W przedsiębiorstwach często poszukujemy odpowiedzi na różne pytania. Czasem nie ma odpowiednich przyrządów pomiarowych a czasem użycie odpowiednich przyrządów wiąże się z bardzo dużym kosztem. Dzięki informatyce w przedsiębiorstwach możemy przeprowadzić niemal błyskawiczną operację “ważenia byka” i uzyskać dzięki temu odpowiedź bezbłędną lub z bardzo małym błędem. Wiele informacji, na podstawie których można np. “przewidywać przyszłość” jest zapisane w podstawowym oprogramowani typu program do faktur albo program do zarządzania kontaktami z klientami CRM. Oczywiście wiele przedsiębiorstw posiada znacznie bardziej rozbudowane narzędzia i informacji w nich zgromadzonych jest znacznie więcej. Informatyka jest pomocna w każdej dziedzinie prowadzenia przedsiębiorstwa.

 

Informatyka, którą zastosowaliśmy do analizy statystycznej w internetowych kampaniach reklamowych została przedstawiona w kolejnym wpisie, zapraszam do przeczytania.